9 הידיעה וגבולותיה

בספר IV של ה מסה כלולות מסקנותיו של החיבור כולו . כאן מבקש לוק להשיב על השאלה בדבר היקף הידיעה האנושית וגבולותיה , היא השאלה שהניעה אותו לחבר את ה מסה . מן הבחינה הזאת , אפשר לומר , ספר IV הוא החשוב מכל ספרי ה מסה . דא עקא , שדווקא הספר הזה מעורר תמיהות לא מעטות . לפחות מקצת הדברים הנאמרים בו מעלים ספק , אם היה לוק בכלל אמפיריציסט – עניין מביך מאוד לאחר כל מה שביקש מאתנו שנחשוב על אודותיו – ומחייבים להגדיר מחדש את יחסיו עם משנתו של דיקרט .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה