8.4 מהות שמנית ומהות ממשית

, III ) ו , ( 1-14 כאמור , החלק השלישי של ה מסה עוסק בלשון ובמילים בלשון . דיון זה פותח בפני לוק את האפשרות לדון מחדש בעצמים , במסגרת השאלה בדבר המשמעות של המונחים המציינים עצמים . בתוך כך מציע לוק הבחנה מעניינת גם מבחינת על עצמה קשר בין בין מה הדיון שהוא בשני מכנה סוגי מהות המהויות שמנית שהוא ( נומינלית עורך ב ) ל מהות III ממשית לבין הדיון . לוק בעצם רומז שקראנו לעיל ב III . II מאפשרת לנו להבין את מסה תיאוריית העצם של לוק מסה מסה אחרת משהבין אותה לייבניץ , למשל . רמז לכיוון פרשני זה ניתן כבר ב מסה . II שם אומר לוק : אוספים אנו יחד צירופים כאלה של מושגים = ] אידאות ] פשוטים שעל ידי הניסיון והתבוננות החושים שמנו לב שהם נמצאים ביחד , ומשערים אנו על כן שנובעים הם מן המבנה הפנימי או המהות הבלתי ידועה של עצם זה . , II ) כג , ( 3 לאמור , כאשר אנחנו תופסים עצם אנו אמנם תופסים אוסף או הקבץ של אידאות פשוטות , אולם התכונות שאידאות אלה מייצגות תלויות במבנה הפנימי או המהות של העצם . בהכנסת המהות לתמונה אין חדש . אריסטו היה מהותן , שביקש לסווג את הדברים ובמיוחד את המינים הביולוגיים על פי המהויות של...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה