8.3 לייבניץ על לוק על העצם

מדברי לוק משתמע לעג כלפי דיקרט ושפינוזה ( וגם המסורת הפילוסופית מאז אריסטו לא יוצאת נקייה . ( המושג המרכזי במשנותיהם הוא למעשה מושג ריק , שאין לומר עליו דבר משמעותי . במשנתו של לייבניץ , הרציונליסט השלישי שבחבורה , עוד נעסוק . ואולם , כבר כאן יש טעם לעמת את דברי לוק עם תגובתו של לייבניץ עליהם . כאמור , לייבניץ חיבר ספר ארוך בשם מסות חדשות על שכל האדם , ובו ביקר בפרוטרוט את ה מסה של לוק , ויצא להגן 45 על הרציונליזם . הבה נראה אפוא כיצד מגיב לייבניץ על דיונו של לוק בעצם . כשמבחינים בין שני דברים בעצם , התארים או הנשואים והנושא המשותף של נשואים אלו , אין תימה שאין אדם יכול להעלות בהשגה שום דבר מיוחד לגבי נושא זה . ובהכרח כך הוא , שהרי כבר הופרדו מן הנושא כל אותם התארים שהיו מאפשרים להעלות בהשגה פרט כל שהוא . ובכן , המבקש באותו " נושא בדרך כלל , " באותו נושא גרידא , משהו נוסף על מה שדרוש כדי להעלות בהשגה שהוא הוא אותו דבר עצמו ( למשל , דבר שמבין ורוצה , מדמה ושוכל , ( הריהו מבקש את הנמנע , וסותר את ההנחה שהניח בעצמו בשעה שהפשיט הפשטה והעלה במחשבתו בנפרד את הנושא ואת האיכויות או המקרים שלו ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה