7.6 לוק ופרגוד התפיסה

על פי הפירוש המקובל לתיאוריית התפיסה של לוק , הפירוש שברקלי נתן לה , תיאוריית התפיסה של לוק היא תיאוריה ייצוגית . כאשר אני תופס מושא , נניח רואה עץ בגן , לתפיסה זו יש שלוש תכונות אלה : ( 1 ) קשר סיבתי בין המושא הנתפס , העץ בגן , ובין האידאה או האידאות של המושא הנתפס ( הצבע הירוק של העץ , צורת הקונוס של העץ ) העולות ברוחי . ( 2 ) האידאה , או האידאות , שיש לי מן המושא הנתפס הן היצגים של התכונות של המושא . אידאת הקונוס , למשל , היא היצג של צורת העץ . ( 3 ) ישירות אני תופס אך ורק אידאות , של העץ במקרה זה . את המושא עצמו אני תופס בעקיפין בלבד . בכך יוצאת תיאוריית התפיסה הייצוגית נגד הריאליזם הנאיבי , המבטא את גישת השכל הישר של " האדם ברחוב" שלפיה אנו תופסים את המושאים ישירות . האופי העקיף של תפיסת המושאים הוא בעייתי במיוחד , ולו אקדיש סעיף זה . שהרי אם אנחנו מודעים אך ורק לאידאות ברוח , כיצד אנו יודעים שיש מושאים חומריים בעולם ? קל וחומר , כיצד אנו יודעים שהם מיוצגים ברוח באמצעות אידאות ? ראשית , כדי לטעון ל קשרים סיבתיים בין המושא , כגון העץ בגן , לבין האידאה או האידאות שיש לי מן העץ , עלי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה