7.3 לוק וריאליזם נאיבי

בשלב זה של דיוננו , השאלה המתבקשת היא זו : איזו תיאוריית תפיסה הייתה מקובלת על לוק ? האם החזיק בריאליזם נאיבי או בתיאוריית הייצוג ? נדון תחילה ביחסו של לוק לריאליזם נאיבי . נמצא אצלו נימוקים בעד ריאליזם נאיבי ונימוקים נגד ריאליזם נאיבי . נתבונן תחילה בנימוקים בעד . שאלה במה מתבטא יחסו החיובי של לוק כלפי הריאליזם הנאיבי ? דיון אביא תחילה את דבריו של לוק . ראשית , השיעור , המספר , התבנית והתנועה המיוחדים של חלקי האש או השלג נמצאים בו באמת , בין שתופסים אותם חושינו ובין שאינם תופסים אותם . , II ) ח , ( 17 ושנית , חתיכת מן בעלת שיעור מוחש עלולה ליצור בנו את מושג = ] אידאת ] התבנית העגולה או הרבועה ; וכשמעבירים אותה ממקום למקום , גם את מושג = ] אידאת ] התנועה . מושג = ] אידאה ] זה של התנועה מייצג אותה כפי שהיא ממש במן הנע . העיגול או הריבוע נשאר אותו עיגול או ריבוע בין שנמצא הוא במושג = ] באידאה ] ובין במציאות , בין ברוח ובין במן . , II ) ח , ( 18 בשני הקטעים האלה מדבר לוק על איכויות ראשוניות . במאה ה-17 היה המן , שנקרא על שם המן שבני ישראל ניזונו ממנו במדבר , חומר שהופק משרף המופרש מגזע עץ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה