7.1 ריאליזם נאיבי

בשם " ריאליזם נאיבי" מכונה גישת השכל הישר לתפיסה , דהיינו , הגישה המאפיינת את כולנו , כל עוד איננו מתפלספים או עוסקים במדע , וכל עוד מקננת בנו הנאיביות הבתולית של " האיש ברחוב . " הריאליזם הנאיבי בא לידי ביטוי באורח דיבורנו היומיומי על תפיסת החושים . עקרונותיו מבטאים בצורה מסודרת את ההרגשה היסודית והבראשיתית שלנו שהעולם פתוח לפנינו , והניסיון שלנו שקוף במובן זה שאנו מתנסים במושאים בלי להיות מודעים לטיבה של ההתנסות . מן השימוש בתואר " נאיבי" לא משתמעת בהכרח ביקורת שלילית . תואר זה בא להבחין בין תיאוריית התפיסה שלפנינו לבין סוגים אחרים של ריאליזם , בפילוסופיה ומחוצה לה . מחשבה שיטתית על גישת " האיש ברחוב" אל נושא התפיסה חושפת שמונה עיקרים המאפיינים גישה זו . ואלה הם שמונת העיקרים של הריאליזם הנאיבי : 32 הדיון בריאליזם נאיבי ובתיאוריית הייצוג בעקבות : C . W . K . Mundle , Perception : Facts and Theories . ( London : Oxford University Press , 1971 ) ( 1 ) יש עולם של מושאים חומריים . מושאים אלה נמצאים במרחב ( או בחלל , ( ובעת קיומו של כל אחד מהם יש לו מקום מוגדר בחלל תלת-ממדי . ( 2 ) המושאי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה