7 לוק ותיאוריות תפיסה

כזכור , שאלתנו הייתה , מה קורה , לדעת לוק , כאשר אני רואה תפוח , למשל . לפי שעה בחנו את השאלה לאור תיאוריית האידאות של לוק , אך לכלל תשובה סופית וממצה טרם הגענו . עתה ננסה לראות באיזה מין תיאוריית תפיסה החזיק לוק . הדיון שבכאן יתנהל כדלקמן : תחילה אציג בסכמטיות כלשהי שני טיפוסים של תיאוריות תפיסה , ואחר כך אברר עם איזה מהם נמנית התיאוריה של לוק . העניין הכללי שלנו הוא בשאלה , כיצד אנו תופסים את העולם .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה