6.4.2 תמונת העולם המדעית

כאמור , הביטוי " איכויות ראשוניות" שימש את לוק לציון איכויות משני סוגים שונים ונבדלים : ( 1 ) תכונות אחדות של מושאים חומריים הנתפסות באמצעות חמשת החושים – תכונות "מקרו . " ( 2 ) התכונות של החלקיקים , שעל קיומם המשוער מדווחת פיסיקת החלקיקים – תכונות מיקרו" . " 29 דקארט , הגיונות , עמ' . 122 הנימוקים בעד ההבחנה בין האיכויות הראשוניות לאיכויות המשניות שנדונו בסעיף הקודם מציגים את האיכויות הראשוניות בתור תכונות מקרו . הנמקה מסוג שונה לגמרי מתקבלת אם רואים בהן תכונות מיקרו . אם מפרשים אותן כך מצטיירת מדברי לוק התמונה הזאת : על פי תמונת העולם המדעית שמספקת הפיסיקה שלוק מאמץ כל המושאים החומריים מורכבים מחלקיקים ( אטומים ) זעירים . החלקיקים מצטיינים בחמש האיכויות הראשוניות . איכויות אלה הן אפוא התכונות המהותיות לחומר : אין חומר בלי התכונות האלה . כאן חולק לוק על דיקרט , שהיה סבור שאפשר למצות את מהות החומר באמצעות תואר אחד ויחיד , תואר ההתפשטות . לוק מדגיש במיוחד את התכונה מוצקות ( או אי-החדירות ) שדיקרט נמנע מלייחס לה את החשיבות הדרושה . אולם לוק מקבל את העיקרון הקרטסיאני , שלפיו אפשר להבחין ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה