אלכסנדר הגדול , פסל מן המאה ‭17-ה‬ עשוי שיש פורפיר וברונזה.