6.4 הנימוקים בעד ההבחנה

מן הטקסט של לוק אפשר למצות שני נימוקים עיקריים בעד ההבחנה בין האיכויות הראשוניות לאיכויות המשניות : ( 1 ) האיכויות המשניות הן סובייקטיביות ; ( 2 ) האיכויות הראשוניות הן תכונות המושאים החומריים על פי תמונת העולם המדעית . הבה נפרט .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה