6.2 האיכויות המשניות

עתה נפנה לאפיון האיכויות המשניות . שאלה כיצד מאפיין לוק את האיכויות המשניות ? כעת ודאי שלא תצפו למאפיין אחד ויחיד . דיון בעיון יסודי בטקסט נוכל להבחין בשבעה )!( מאפיינים שונים של האיכויות המשניות , ואלו הם : ראשית המוכרות , לוק ביותר מדגים : צבעים את , צלילים האיכויות וטעמים המשניות , II ) ח , 13 באמצעות . ( התכונות המוחשות שנית המעוררים , האיכויות בנו את המשניות האידאות מוגדרות של האיכויות בתור המשניות כוחות המצויים , II ) ח , . ( 10 בדברים לובנו של , כוחות כדור השלג הוא איכות משנית כזאת , זהו כוחו של הכדור ליצור בנו את אידאת הלובן . שלישית , מן האפיון שהבאנו זה עתה נובע , שהאיכויות המשניות בתור כוחות המצויים בדברים אינן אלא הרכבים של איכויות ראשוניות . הזהות הזאת מתבררת , למשל , מקטע זה : מה שהוא מתוק , כחול או חם במושג = ] באידאה ] אינו אלא שיעור , תבנית ותנועה ידועים של החלקים הבלתי מוחשים שבאותם הגופים עצמם שקוראים אנו להם בשמות אלה . , II ) ח , ( 15 לאמור , לחלקיקי החומר יש איכויות ראשוניות , וראשוניות בלבד . אבל בהרכבים השונים של חלקיקי החומר יש הכוח או הנטייה ( דיספוזיציה ) לעו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה