6.1 האיכויות הראשוניות

נפנה לאפיון האיכויות הראשוניות . שאלה במה , על פי לוק , מתאפיינות האיכויות הראשוניות ? לוק מביא מאפיינים אחדים . השתדלו למצוא אותם . דיון אני מצאתי אצל לוק שישה מאפיינים שונים של האיכויות הראשוניות . פרשנים אחרים עשויים למצוא בטקסט שלו אף יותר . ששת המאפיינים הם אלה : ראשית , לוק מפרט את כל האיכויות הראשוניות לסוגיהן . הוא משתמש אפוא בהגדרה המכונה " הגדרת מנייה . " הוא כולל במניינן של האיכויות הראשוניות את התכונות האלה : מוצקות , התפשטות , תבנית , תנועה או מנוחה ומספר , II ) ח , . ( 9 מדובר אפוא בחמש איכויות ראשוניות ( תנועה ומנוחה נחשבות לאיכות אחת . ( שנית , לוק מאפיין את האיכויות הראשוניות בתור אלה " שהן בלתי ניתנות לחלוטין להיפרד מן הגוף , יהא באיזה מצב שיהא" ( שם . ( כלומר , אין גוף חומרי שחמש האיכויות הראשוניות אינן מצויות בו . כולן מהותיות לגופים החומריים . השאלה של לוק אילו תכונות של המושאים החומריים מהותיות להם – מהותיות במובן זה שאי-אפשר לחשוב על מושא חומרי מבלי לשייך לו תכונות מהותיות אלה חוזרת על שאלתו של דיקרט בהיגיון השני : מה מהותי לחתיכת השעווה ? מכאן אנחנו רשאים להסיק ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה