6 איכויות ראשוניות ואיכויות משניות

, II ) ח , ( 7-25 עד כה התמקד הדיון של לוק ושלנו באידאות בלבד ( בקצרה דנו גם במשמעות המילים בשפה , ומצאנו שלפי לוק האידאות הן שמקנות למילים משמעות . ( בדיונו בהבחנה בין האיכויות הראשוניות לבין האיכויות המשניות פותח לוק לראשונה צוהר אל דעותיו בנוגע לעולם החומר המורכב ממושאים המצויים בחלל ובזמן . בראשית דיונו זה מכריז לוק " המושגים = ] אידאות ] ברוח , האיכויות בגופים . " הוא אומר : כל מה שתופסת הרוח בה בעצמה או שהוא הנשוא = ] המושא ] הישר של התפיסה , המחשבה או ההכרה , אקרא לו בשם מושג = ] אידאה [; ואת הכוח ליצור ברוחנו איזה מושג = ] אידאה ] שהוא , אקרא איכות של הדבר שבו שרוי כוח זה . , II ) ח , ( 8 האידאות נתפסות בתוך הרוח או השכל , ושייכות לעולמם הפנימי של הישים התופסים ( בני האדם , ( ואילו המושאים והאיכויות או התכונות של המושאים האלה , ובכלל זה הכוחות של המושאים לגרום לנו לתפוס את אידאות התחושה , נמצאים מחוץ לרוח או לשכל האנושי , ומבחינה זו יאה לדבר על עולם המושאים החומריים הנתונים בחלל כעל עולם חיצוני .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה