5.4 הערות ביקורת

להבחנה של לוק בין שפת המילים ובין שפת המחשבה , הנבדלת משפת המילים יש גרסאות מודרניות , כגון זו של ג'רי פודור , הסבור שבלי להניח שפת מחשבות כזאת אי-אפשר להסביר את פעולת המחשבה . עם זאת , אי-אפשר שלא להצביע על נקודות תורפה בולטות במשנת לוק , בייחוד אם בוחנים בעיון את הניגוד התהומי שהוא מעמיד בין השפה לבין המחשבה , בין המילים לבין האידאות . שאלה האם תוכלו להצביע על נקודות תורפה בתיאוריית התקשורת והמשמעות של לוק ? Jerry A . Fodor , The Language of Thought ( Cambridge , Mass :. Harvard University Press , 1975 ) . 25 דיון על פי התיאוריה של לוק , המילים המשותפות והפומביות מוסרות את המחשבות האישיות והנסתרות . ואולם , האם אפשרי הדבר ? לוק עצמו מודה , שהאידאות של המאזין אינן האידאות של הדובר . אם כך , היש בכלל טעם לנהוג בדרך שנוהג לוק ולראות בתהליך התקשורת " מסירה של מחשבות ? " אמנם לוק אינו עקבי לגמרי , ולפעמים ( ראו , III ג , ( 3 הוא מוכן לומר – למרות אזהרתו שלו עצמו – שהאידאות משותפות לדוברי השפה בכלל ולדובר ולמאזין בפרט . אלא שלאור ההנחה שמחשבות הן פרטיות ואישיות , והאידאות הן " האטומים" של ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה