5.3 משמעות המילים

תהליך התקשורת , כפי שלוק מתאר אותו , וזיהוי המחשבות עם סדרות של אידאות , מחייבים תשובה מסוימת מאוד על השאלה "מה משמעותה של מילה " ? שאלה ובכן , מה משמעותה של מילה , על פי לוק ? דיון משמעותה של מילה זהה לאידאה , שהדובר מצד אחד והמאזין מצד שני קושרים באותה מילה . עם זאת הקשר בין המילה לאידאה שאותה היא מייצגת הוא שרירותי לגמרי . כלומר , כאשר אני אומר או כותב את הפסוק הנה תפוח המילה " תפוח" שבפסוק מקבלת את משמעותה מן האידאה שיש לי מתפוחים , ואילו אתה קושר את המילה " תפוח , " שאתה קורא או שומע , עם אידאת התפוחים 24 נחמן תשמ" גבעולי א , ( כרך , " תקשורת ל"ב , עמ' , 1048 " האנציקלופדיה . העברית ( ירושלים ותל אביב : חברה להוצאת אנציקלופדיות , שאתה מכיר . לוק שואל : איך אנחנו מבינים את המילים שבשפה ? והתשובה שלו היא , שאנחנו מבינים אותן באמצעות האידאות שלנו . ברור היה לו ללוק שהמאזין מבין את המילים באותו אופן כמו הדובר . לוק מניח , מבלי להוכיח שהדמיות בין אידאת התפוח שלי ואידאת התפוח שלך מובטחת במידה רבה . בני האדם , לדבריו , ראשית , מניחים הם שהמילים שלהם משמשות כסימנים גם למושגים = ] אידאות ]...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה