5.2 תהליך התקשורת

אם מצרפים לארבעת קווי הניגוד והדמיות את העניין החמישי והאחרון שברשימה דלעיל , אשר לפיו השפה תפקידה לאפשר לדוברים למסור למאזינים את המחשבות שלהם , הרי מתקבלת תמונה מאוד מסוימת של תהליך התקשורת : מתחייב תהליך תקשורת ובו חמישה שלבים . שאלה מה הם חמשת שלביו של תהליך התקשורת , על פי לוק ? דיון ראשיתו של תהליך התקשורת במחשבה המורכבת מאידאות שיש לדובר . את המחשבה הזאת הוא מבקש להעביר למאזין באמצעות המילים שהוא משמיע ( או כותב , ( אלא שתחילה עליו לתרגם את המחשבה הלא מילולית למחשבה מילולית . כיוצא בזה על המאזין לתרגם את המילים שהוא קולט למחשבות , קרי לאידאות . לאמור , מחשבות נמסרות בעקיפין , באמצעות מילים . חמשת השלבים של תהליך התקשורת הם אפוא אלה : שלבים ( 2 ) ו- ( 1 ) הם פרטיים , מתרחשים בנפש הדובר ; שלבים ( 5 ) ו- ( 4 ) אף הם פרטיים , מתרחשים בנפש המאזין . רק שלב ( 3 ) הוא פומבי . כדאי לציין שתהליך התקשורת הזה כפי שהתווה אותו לוק , דומה בעיקריו למודל שבאמצעותו מתארת תיאוריית התקשורת בימינו כל תהליך תקשורת ( שיחת טלפון , למשל : (  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה