4.9 הפשטה

, II ) יא , ( 6-11 ג , III ; 9 לקינוח סעודה הגישו לי מארחי פרי , שמעולם לא טעמתי כמותו . לדבריהם נקרא הפרי " פיטאיה . " בהזדמנויות שונות שנקרו לי אחר כך יכולתי לזהות את טעמו המיוחד של הפרי הזה . כיצד אפשרית פעולה זו , שבה אני חוזר ומזהה איזו אידאה בתור אידאה ממין מסוים ? לוק מכנה את התהליך המאפשר זאת הפשטה . בתהליך ההפשטה מתהוות אידאות המכונות בפי לוק אידאות כלליות . בלי האידאות הכלליות האלה לא היה באפשרותנו לזהות מחדש אידאות מסוג האידאות שכבר תפסנו בעבר , ואף לא היה באפשרותנו לאגור ידע , לאחסנו , ולשוב ולהשתמש בו בעת הצורך – כשרים אופייניים כל כך לשכל האנושי . חשוב אפוא להבין את ההבחנה בין אידאה פרטית " ) מושג מיוחד" בלשון התרגום העברי של ה מסה ) לבין אידאה כללית . כשלעצמה , התפיסה מספקת לנו אך ורק אידאות פרטיות . כאשר אני רואה את התפוח שבצלחת אני חווה את האידאה של התפוח המסוים הזה , אותו תפוח חד-פעמי המונח בצלחת . אני יכול לחשוב עליו , לחשוק בו , ואף לאכול אותו . ואולם , אני יכול לחשוב על תפוחים בדרך כלל , לרצות בתפוח , לאו דווקא בתפוח מסוים , לחקור את תכונות התפוחים בדרך כלל , וכו' ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה