אם תופסים את השטח השחור בתור רקע תרשים , רואים5 גביע לבן, ואם הלבן נתפס בתור הרקע, רואים צמד פרצופים שחורים הפונים זה אל זה.