4.8 הביקורת מצד האסכולה התבניתית

כדי להעריך את תיאוריית התפיסה של לוק נעמת אותה עם העמדה ההפוכה . התקפה מוחצת על תיאוריית ההרכבה של לוק באה מצד האסכולה התבניתית בפסיכולוגיה ( אסכולת הגשטלט , ( שהתפתחה בתחילת המאה , ה-20 ומאז יש לה אוהדים רבים . על פי אסכולה זו , אנחנו תופסים תמיד תבניות שלמות והללו מקנות לרכיביהן תכונות ומשמעויות , שלא היו מצויות בהם אילולא היו רכיבים אלה חלקים במכלול התבניתי . הפסיכולוגים מאסכולת הגשטלט הרבו להדגים את עמדתם בדברם על יחסי התלות בין רקע לדמות : תפיסת הדמות תלויה מלכתחילה בתפיסת הרקע , ולהפך ( ראו תרשים . ( 5 שאלה ובכן , במה חולקת תיאוריית הגשטלט על התיאוריה של לוק בנוגע ליחסים בין הפשוט למורכב ? דיון על פי תיאוריית הגשטלט תפיסתנו אינה מורכבת מיסודות פשוטים שאנו מחברים ומצרפים זה לזה עד שמתקבל הדבר המורכב . נהפוך הוא . אנו תופסים מלכתחילה דבר מורכב , תבנית , ואנו תופסים את הדבר המורכב בשלמותו , כמכלול . אמנם לאחר מכן נוכל לנתחו למרכיביו , ואולם , ובזה טמון העיקר , היסודות המרכיבים את המכלול אינם עומדים בזכות עצמם ואי-אפשר לאפיינם , אלא בהתייחסות למכלול . את ההבדל בין גישת לוק לבין הגישה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה