4.7 ניסיון גולמי ושיפוט

, II ) ט , ( 8 ההבדל בין הפשוט לבין המורכב מקביל להבדל אחר , או לפחות מתקשר עמו . כוונתי להבדל בין תפיסה בלתי אמצעית לבין השיפוט והפירוש הנוספים עליה . בסעיף , II ט , 8 לוק רק רומז להבחנה זו ואינו מפתח אותה . שאלה מה נוכל ללמוד מדברי לוק בסעיף , II ט , 8 על היחס בין התפיסה הבלתי אמצעית לבין שיפוט ופירוש ? דיון מדבריו של לוק משתמע , שאנו תופסים את העולם שסביבנו בתור עולם דו-ממדי . הוספת ממד העומק היא פרי שיפוט . כאשר אני רואה תפוח , לא תפוח אני רואה בעצם , אלא עיגול בגוונים שונים של אדום . על סמך חילופי הגוונים וסימנים אחרים אני קובע שלפני כדור אדום , ועל סמך עוד סימנים אני קובע שמדובר בתפוח . נתבונן , למשל , בציור סכמטי של קובייה : אין ספק שהציור הזה הוא דו-ממדי , אך הודות לניסיון וללימוד אנו מפרשים אותו מיד וקובעים , כי מדובר בציור של קובייה , וכי אנו רואים ציור של עצם תלת ממדי . הפירוש נעשה , אם כי שלא ביודעין . מדברים אלה משתמע , שאפשר להבחין בין מה שקולטת התחושה או התפיסה הגולמית והבלתי אמצעית , לבין מה שמוסיף השכל כחלק מפירוש , שיפוט והסקה . הבחנה זו הייתה לנושא מרכזי במשנת ברקלי ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה