4.5 הפשוט והמורכב

, II ) א , ; 25 ב , ( 1-2 לוק מבחין בין אידאות פשוטות לבין אידאות מורכבות . שאלה מה טיבה של ההבחנה בין אידאות פשוטות ומורכבות ? 21 כך הציג לייבניץ את האמפיריציזם . ראו להלן יחידה . 10-11 דיון אידאת התפוח העולה ברוחי כאשר אני רואה את התפוח המונח בצלחתי היא אידאה מורכבת . ואולם , על פי לוק אנו קולטים בחושינו אידאות פשוטות בלבד , ואנו מרכיבים אותן בשכלנו לאידאות מורכבות . כאשר אני רואה תפוח , בעצם לא תפוח אני תופס , אלא את האידאות של תכונותיו השונות : צבע אדום , כדור פחוס , פני קליפה חלקים , ובחושים האחרים אני קולט אידאות פשוטות אחרות – ניחוח הפרי , טעמו , מגע הקליפה בידי וכו . ' על פי לוק אני תופס כל אידאה פשוטה לחוד . איני תופס גוף כדורי פחוס ואדום , אלא את הצבע האדום ואת הצורה הכדורית-פחוסה – זה לחוד וזו לחוד . בתיאוריית התפיסה הזאת שלו מבטא לוק השקפת עולם בסיסית ביותר , ששלטה במידה רבה בחשיבה האירופית במאות ה-17 וה , -18 ועדיין יש לה מהלכים כיום . על פי השקפה זו כל דבר מורכב – מורכב מיסודות פשוטים יותר . הדבר המורכב אינו אלא סכום התכונות המרכיבות , ולכן פירוקו לרכיביו אלה מאפשר לנו לה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה