4.4 תחושה והחזרה – המקורות הניסיוניים של ידיעתנו

אילו חיפשנו קטע קצר אחד בספרו של לוק , המבטא את מהות האמפיריציזם שלו , יכולנו להצביע על הקטע הזה : מניין לה [ לרוח ] כל החומרים של העיון והידיעה ? על זאת אשיב במלה אחת : מן הניסיון ; עליו מבוססת כל ידיעתנו ובו מקורותיה הראשונים . , II ) א , ( 2 האמפיריציזם של לוק הוא כפול מבחינה זו שהוא חל הן על האידאות או על המושגים שיש לנו על העולם , והן על הידיעה שיש לנו על העולם . כאן אנחנו עוסקים באמפיריציזם של לוק בנוגע לאידאות . להלן ( פרק ( 9 נדון באמפיריציזם שלו בנוגע לידיעה . לוק קובע : כל המושגים = ] האידאות ] באים מן התחושה או ההחזרה . , II ) א , ( 2 הניסיון החיצוני ( תחושה ) והפנימי ( החזרה ) הם המקורות היחידים של האידאות . כפי שאנו רואים מיד , זהו אמפיריציזם סובלני מאוד ורחב דעת , שכן לוק כולל בניסיון גם את מה שמכונה בפיו " החזרה" , ( reflection ) דהיינו , כל המושגים שהאדם יכול ללמוד עליהם מפעילות שכלו ומן המתרחש בנפשו על סמך התבוננות בחיי הרוח או הנפש שלו . לוק מאפיין את ההחזרה כך : פעולותיה הפנימיות של רוחנו כשהן נתפסות ומוחזרות על ידי עצמנו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה