חתך של לשכה אפלה ‭camera obscura)‬תרשים ‭:(‬ לוק דימה 3 את השכל האנושי ללשכה אפלה.