4.3 מודלים מוחשיים של שכל האדם

, II ) א , ( 25 , 17 , 1-5 את השאלה , כיצד נכנסות האידאות לרוח , מציג לוק כשאלת יסוד של תורת ההכרה . לאמור , כדי לברר את טיבה של הידיעה האנושית , את תוקפה ואת מגבלותיה , יש לבחון כיצד רוכשים התינוק עם התפתחותו והאדם הבוגר הלומד את המידע הבסיסי שלהם על העולם . זוהי הדרך " הפשוטה וההיסטורית" , I ) א , ( 2 שנוקט לוק . חקירה " היסטורית" משמעה כאן התחקות אחר דרך ההתהוות וההתגבשות של הידע אצל כל יחיד . מאחר שלוק מנסח את שאלותיו באופן זה , הרי דיוניו הם תערובת של התבוננויות פסיכולוגיות ושיקולים פילוסופיים . לוק עצמו מביא ראיות מהתפתחותם של ילדים , II ) א , . ( 6 כפי שכבר ציינתי בדיון בדיקרט , ההשקפה שכל ידיעה ודאית מקורה באידאות מולדות גם היא מערבת שיקולים של פסיכולוגיה התפתחותית בדיון שהוא פילוסופי בעיקרו . עם זאת , ראוי להדגיש את העובדה ההיסטורית , שדיוניו של לוק בשאלת התהוות הידע בשכלו של האדם הניחו את הבסיס לפסיכולוגיה , כפי שזו הובנה במאתיים השנים שלאחר מכן . השכל הוא דבר מופשט , וככל הוגה אחר לוק מתקשה לאפיינו שלא באמצעות ביטויים מטפוריים ודימויים הרומזים ל מודלים מוחשיים . אני משתמש כא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה