4.2 מה היא אידאה? – דיון תחילי

, I ) א , ( 8 המושג המרכזי בתיאוריית התפיסה של לוק הוא אידאה " ) מושג" בלשון התרגום העברי של אור . ( כדי להבין את התיאוריה הזו עלינו לברר איזו משמעות מקנה לוק למונח " אידאה . " הדבר אינו כה פשוט . כמעט בכל נושא חלוקות הדעות באשר לשאלה למה התכוון לוק . ואין פלא שמצויות גישות שונות כלפיו . ואולם , לא אחטא לאמת אם אוסיף ואומר , שהמחלוקת הגדולה והחריפה ביותר בין חוקרי לוק היא בשאלה למה התכוון במונח " אידאה" – " תיבת פנדורה של מילה , " כדברי גילברט רייל . כפי שכבר נוכחנו לדעת , המונח " אידאה" שימש את דיקרט ואת שפינוזה . לפחות בעניין זה ניכרת השפעה של הרציונליזם על האמפיריציזם . השוואת תכניו של המונח אצל לוק ואצל דיקרט , שלוק כנראה הושפע ממנו , עשויה להועיל כאן . המונח "אידאה" משמש את לוק בחמישה תפקידים עיקריים : Gilbert Ryle , John" Locke on the Human "Understanding , in C . B . Martin and D . M . Armstrong ( eds . ) , 18 Locke and Berkeley ( London : Macmillan , 1968 ) , p . 17 . ( 1 ) תפיסה ודמיון : לדוגמה , כאשר אני רואה משהו עגול , או מדמיין אותו , יש לי אידאה של עיגול . בכל תפיסה והעלא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה