4.1 הדחף האמפיריציסטי

לוק היה אמפיריציסט . לאמפיריציזם , מעצם טיבו , יש עניין מיוחד בתפיסה . ( perception ) תפיסה היא התהליך שבו אנו קולטים מידע על העולם הסובב אותנו באמצעות חושינו . האמפיריציסט סבור שזו הדרך היחידה לרכוש מידע על העולם . אם הפילוסוף הרציונליסטי ( דיקרט , שפינוזה ) עוסק בראש ובראשונה בשאלות המטפיסיות " הגדולות" ( מציאות האל ויחסיו עם העולם ועם האדם , ( הרי הפילוסוף האמפיריציסטי מנסה בראש ובראשונה להבין תהליך פשוט לכאורה , שכל אדם מתנסה בו מדי יום ; כאילו אמר : עד שלא אבין כהלכה מה פירוש הדבר לראות עץ בגן , למשל , ולומר על יסוד ראייה זו שיש עץ בגן , איני רשאי לדבר גבוהה גבוהה על עניינים נעלים יותר . לוק דן בתפיסה במסגרת דיונו בכלל התהליכים המתרחשים ברוח האדם או בשכלו . אולם לתפיסה יש אצלו מעמד מיוחד , שהרי היא הצוהר שלנו אל העולם החיצוני . אנו נלך בעקבותיו ונתמקד בתפיסה , ואת שאר תהליכי החשיבה שלוק דן בהם ננסה להבין לאור התמונה שתצטייר בנוגע לאופייה של התפיסה . 17 לוק משתמש במונח " שכל" ( understanding ) לכינוי הנפש על כל כשריה וחלקיה , ולאו דווקא לכינוי החלק התבוני שבה בלבד . כיוצא בזה שימוש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה