3.6 הישרדות על פי פרפיט: לוק באספקלריה של זמננו

בטרם פרפיט נמשיך . Parfit ) לקרוא , ( D פילוסוף ב מסה בן של ימינו לוק , ) נולד ברצוני ב-1942 להציג , ( העוסק בקצרה אף את הוא התיאוריה בזהות האישית של דרק , שהשפעתו של לוק עליו ניכרת מאוד . ההשפעה ניכרת הן בדרך ההתפלספות , Derek Parfit , Reasons and Persons ( Oxford : Oxford University Press , 1986 ) . 16 הבוחנת עקרונות פילוסופיים לאור מקרי בוחן דמיוניים ומוזרים , והן באמת המידה לזהות האישית המוצעת כמסקנה של הדיון . כאן אדון בקצרה באחדים מרעיונותיו של פרפיט בנושא . כמו לוק , גם פרפיט דוחה את הקריטריון הגופני לזהות אישית . לצורך זה הוא מביא את דוגמת המשגר ( טלטרנספורטר ) המוכרת מהמדע הבדיוני ובייחוד מסדרת הטלוויזיה מסע בין כוכבים . המשגר הוא מכשיר שמאיין אותך במקום א ( על כדור הארץ ) ובהרף עין מחולל העתק מדויק שלך במקום ב ( נניח , בגלקסיה אחרת . ( הגוף שלך במקום ב אינו זהה לגוף שהיה שלך במקום א , אלא רק דומה לו לגמרי . מצד שני , מהבחינה הפסיכולוגית לא התרחש בך שום שינוי . האופי , הזיכרונות , הכוונות וכו' שיש לך במקום ב זהים לאופי , לזיכרונות , לכוונות וכו' שהיו לך כאשר היית במקום א . כדי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה