3.4 הקריטריון של לוק לזהות אישית

זהות האני לאורך זמן אינה זהות הנפש ( העצם , ( ואינה זהות האדם ( הגוף , האורגניזם ) אלא הזהות של האיש . אך מה הוא איש ? משיב לוק : זהו יש חושב ומשכיל , בעל דעה ותבונה , היכול להשקיף על עצמו כעל עצמו , והוא אותו יש חושב עצמו , בזמנים ובמקומות שונים ; וזאת עושה הוא רק על ידי התודעה שהיא בלתי ניתנת להפרד מן המחשבה , וכפי שנדמה לי הכרחית לה , כי אין אדם יכול לתפוס מבלי לתפוס שהוא תופס . , II ) כז , ( 9 ) את consciousness יכולתו של . ( האני ביתר לזהות דיוק , את מדובר עצמו בתודעה בפעולות עצמית הנפשיות , שהיא שלו חלק מכנה מהותי לוק תודעה מכל פעולה מחשבתית ( חשיבה , רצון , תפיסת חושים , הרגשה וכו : ( ' אתה תופס וגם יודע שאתה הוא זה שתופס . כל חוויה שלך מהווה מעין אספקלריה שבתוכה אתה רואה את עצמך . הזהות מתבססת על זה שהאני מזהה את עצמו בתור הבעלים של החוויה , או כמי שהחוויה מתרחשת לו . נוכל להבחין בין זהות ב רגע נתון ( זהות סינכרונית ) ובין זהות לאורך זמן ( זהות דיאכרונית . ( ושתי הזהויות האלה מתבססות על תודעה עצמית . כפי שאומר לוק : כי התודעה שיש לו ממחשבותיו ומעשיו הנוכחים היא היא שבכוחה הוא א...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה