3.3 לוק נגד דיקרט: הפתרונות הדחויים

לוק דוחה מכול וכול שני פתרונות אפשריים לבעיית הזהות : לא הנפש , ככל שהיא נחשבת לאיזה עצם רוחני , מקנה זהות , וגם לא הגוף , II ) כז , . ( 6 כאשר מדברים על זהות , אומר לוק , יש להבחין בין " אותו איש" לבין " אותה נפש" מחד גיסא , ובין " אותו איש" לבין " אותו אדם" מאידך גיסא , וכאשר לוק מדבר על אותו אדם 9 הגג רנה , דקארט , , ( 2001 עמ הגיונות 25-31 ' על . הפילוסופיה הראשונות , תרגם דורי מנור ( תל אביב : ידיעות אחרונות ועליית כוונתו לאותו בעל גוף : אדם ניכר בגופו . לוק מבחין אפוא בין שלושה מושגים שונים , II ) כז , : ( 8-5 ( 1 ) איש , person ) לפעמים מתרגמים אישיות ;( ( 2 ) אדם ( גוף אנושי חי , גוף" חי מאורגן , " בלשון לוק ;( ( 3 ) עצם ( נפש , נשמה . ( לוק טוען שכל אחד משלושת המושגים הללו מהווה אמת מידה ( קריטריון ) שונה לזהות . הזהות , לדעת לוק , היא יחסית , או , כפי שהוא אומר זאת , הטענה א = ב היא תמיד טענה מקוצרת , שמן הדין להשלימה . עלינו לשאול , לפי איזה מושג אנו מזהים את א עם ב . לדוגמה , כבר ציינתי את הקשר בין זהות לאפשרות הספירה . הנה מספרים לנו שבספרייה הלאומית יש שני מיליון ספרים , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה