3.2 לוק על הצורך בקריטריון לזהות אישית

שאלה מדוע , לדעת לוק , יש לנו צורך בקריטריון לזהות אישית ? דיון המונח " איש" , ( person ) אומר לוק , הוא מונח משפטי , II ) כז , . ( 26 נקודת המוצא של לוק היא אפוא מעשית לגמרי , ולא מטפיסית כמו זו של דיקרט , אם כי , בסופו של דבר , הטענות שלו בוודאי מטפיסיות . לוק מציין , שבהקשר המשפטי מוקנית חשיבות רבה לקשר שבין המעשים שעשה הנאשם בעבר , לבין עונשו והסבל שייגרם לו בעתיד , והוא קושר את תפיסת האחריות הפלילית עם עובדת יסוד בחיי אנוש , העובדה שכל אחד דואג דאגה מיוחדת לגורלו האישי . לדבריו , כל בעל שכל המרגיש אושר או צער מוכרח להודות שיש בו בעצמו איזה אני שהוא דואג לו ורוצה באושרו . , II ) כז , ( 25 הדגש של לוק הוא אפוא על אחריות ואכפתיות עצמית . אכפתיות זו שיש ליחיד בנוגע לגורלו היא הנותנת טעם לחקיקה שנועדה להרתיע מפני ביצוע פשעים . ולא זו בלבד אלא שיש טעם לחקיקה כזאת רק בתנאי שהקשר המיוחד הזה בין ההתנהגות של הפרט ובין העונשים שהחברה רשאית להטיל עליו יהיה ידוע לכל אחד מבני החברה . כבר כאן אנחנו יכולים להבחין באי-הסכמה בין לוק לדיקרט . שאלה במה נבדלת גישתו של לוק מגישתו של דיקרט בנוגע לצורך ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה