2.4 פילוסופיה ומדע

עניין המחייב הבהרה נוספת נוגע לגישתם השונה של דיקרט ושל לוק לשאלת היחסים בין הפילוסופיה לבין המדע . שאלת טיבם של מדעי הטבע החדשים עומדת במרכז אצל שניהם . ואולם , כבר מן " האיגרת אל הקורא" אנו למדים שפתרונו של לוק לבעיה זו שונה מזה של דיקרט . לוק מרעיף שבחים על גדולי המדע בדורו ( שבחברתם הסתופף , ( ומיד מאפיין את עצמו – דהיינו , את הפילוסוף – בתור עובד-עוזר המסקל במקצת את הקרקע והמסיר חלק מן האשפה המונחת בדרכה של הידיעה . ( איגרת , ( 6 שאלה כיצד לפרש את הדימוי "עובד-עוזר המסקל במקצת את הקרקע ? " דיון דימוי זה בוודאי שלא ינעם לאוזניו של דיקרט ( ולאוזניהם של פילוסופים רבים אחרים . ( מן הדברים האלה של לוק אפשר להבין , שלדעתו אין בכוחה של הפילוסופיה , ואף אין זה מתפקידה , להשיג איזושהי ידיעה . זה תפקידו של המדע , המצויד במתודות עצמאיות משלו שבאמצעותן יוכל להגיע לחקר האמת . תפקיד הפילוסופיה להסיר מכשולים מדרכו של המדען , ותו לא . כפי שנוכחנו לדעת לא זה התפקיד שייעד דיקרט לפילוסופיה . יהא עלינו לשאול , כמובן , אם אין לוק , באמצעות דימוי העובד-עוזר שלו , מפחית מדי בערך הפילוסופיה בכלל , ובערך ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה