2.3 מתודה "היסטורית"

ב מאמר על המתודה הציע דיקרט מתודה בת ארבעה שלבים לגילוי האמת . הדגש שלו היה על הניתוח של הסוגיה הנדונה , כדי לגלות את היסודות הפשוטים הבהירים והמובחנים , שהאמת ניכרת על פניהם , ולגזור מהם בדדוקציות קפדניות כל אשר אפשר . דיקרט מציב את החשיבה המתמטית בתור הדגם לחשיבה הפילוסופית ולכל חשיבה אחרת . לוק , לעומת זאת , מדבר על מתודה " פשוטה והיסטורית" , I ) א , – ( 2 היסטורית במובן זה שהיא חוקרת את תולדות ההתקבלות של רעיון או מושג ומנסה לעמוד 4 רנה דקארט , מאמר של המתודה , תרגם עירן דורפמן ( ירושלים : כרמל , תשס , ( "ח עמ' . 42-43 על טיבו של התהליך שבאמצעותו הרעיון או המושג הזה מתקבל . מטרת הדרך הפשוטה וההיסטורית , לדבריו , היא לבאר , באיזה אופן שהוא , את הדרכים שבהן קונה שכלנו את המושגים = ] האידאות ] שיש לנו מן הדברים , וגם לקבוע אילו אמות מידה לוודאות ידיעתנו או ליסודות הדעות המצויות בין בני האדם .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה