2.1 לוק ודיקרט – השוואה תחילית

הראשון לוק מקדים , I ) א ל , מסה " ( 1-8 נוכל איגרת ללמוד אל הקורא מה , לפי . " מאיגרת לוק , צריכה זו וכן לעשות מן הפרק הפילוסופיה הראשון של ומה הספר היא שיטת ההתפלספות הנאותה בעיניו . איך רואה לוק את עצמו כאשר הוא מסתכל בראי ? בשלב זה של עיוננו בלוק ניטיב לעשות אם נקרא בו תוך כדי היזכרות בדיקרט ובמה שלמדנו ממנו . כך נוכל לעמוד על ממדיה של השפעת דיקרט על לוק . שאלה לפי " האיגרת אל הקורא , " במה דומה גישתו של לוק לגישתו של דיקרט אל הפילוסופיה ובמה היא שונה ממנה ? דיון אתווה תחילה בקצרה את קווי הדמיות והשוני , ואחר כך אפרט מעט ואבהיר עניינים הנראים לי חשובים . ( א ) העקרונות המשותפים לדיקרט וללוק ( 1 ) ההכרה האנושית עומדת במרכז הדיון הפילוסופי ; ( 2 ) תפקיד הפילוסופיה לסייע בביסוס מדעי הטבע המתפתחים ; ( 3 ) הן דיקרט הן לוק מביעים חשדנות מרובה כלפי הפילוסופיה המסורתית ; ( 4 ) דיקרט ולוק , שניהם מתפלספים במסגרת דתית , ולוק , כמו דיקרט , מוכן לדבר על " נר אלוהים בקרבנו , " ולהסיק מסקנות אחדות מן העובדה שאלוהים ברא אותנו ; ( 5 ) לדידם של שניהם , ההתפלספות מתעסקת באידאות , חוקרת אותן ומנסה לע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה