ג׳ון לוק , מאת הרמן ורלסט ‭.(Verelst)‬ צויר לפני ‭.1690‬