רשימת בעלי זכויות היוצרים

הניסיון להבין את הכללים שלפיהם בנויה ופועלת שפה אנושית מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר ימיה , ועיסוק אקדמי בחקר השפה מציג מסורות מגוונות מיוון העתיקה והודו הקדומה , דרך העיסוק בדקדוק בימי הביניים , בתקופת הרנסנס , בתקופת ההשכלה , וכלה בפריצות הדרך המדעיות של מאתיים השנים האחרונות . הקורס מבוא לבלשנות תאורטית מציג את הגישה לחקר השפה שבבסיסה הנחות יסוד המזוהות בעיקר עם רעיונותיו של נעם חומסקי . גישתו של חומסקי ) המכונה גם ״בלשנות גנרטיבית״ ( חוללה מהפכה בתחום חקר השפה , בהביאה נקודת מבט חדשנית , מאתגרת ומעוררת השראה , לא רק לבלשנים , אלא גם לחוקרים בתחומים אחרים , כמו פסיכולוגיה , נוירולוגיה , מדעי המחשב , חינוך ועוד . הבלשנות התאורטית חוקרת שפות אנושיות מנקודת מבט קוגניטיבית , ומטרתה להגדיר מהי אותה יכולת לשונית המאפשרת לכל אדם באשר הוא לדבר ולהבין את שפת אמו . הנחת היסוד של הבלשנות התאורטית היא שכל אדם ניחן בידע לשוני מופנם , בלתי מודע , המכונה כשירות לשונית , שבבסיסו מערכת לשונית ביולוגית , מולדת , המכונה דקדוק אוניברסאלי . ידע זה מורכב ממכלול של חוקים המהווים את דקדוק השפה . הדקדוק מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה