איור ‭:3‬ תמונה שאותה נתבקשו לתאר הנבדקים במחקרם של Caramazza ו־‭(2004) Shapiro‬