3.1.4 מודולריות הידע הלשוני במוח

בפרק 1 ציינו כי היכולת הלשונית האנושית כוללת רכיבי ידע שונים : תחביר , סמנטיקה , פונולוגיה וכו ' . כעת , משאנו יודעים כי היכולת הלשונית בכללותה מקושרת להמיספרה השמאלית , נשאלת השאלה האם ניתן להבחין , בתוך אזורי השפה , באזורים הקשורים לרכיב מסוים של הידע הלשוני . האם ניתן למצוא אזור האחראי לפונולוגיה , לתחביר , וכו ' ? בסעיף זה נראה כי אכן , יש עדויות שונות לכך שהידע הלשוני מיוצג במוח בצורה מודולרית , כלומר , רכיבי הדקדוק נפרדים זה מזה ועצמאיים במידה רבה . עם זאת , יש לסייג את הדברים . המוח הינו מנגנון סבוך ומורכב להפליא , ופונקציות רבות שלו , בעיקר המתוחכמות יותר ( כגון דיבור ) , מבוצעות על ידי רשת של אזורים המקושרים זה לזה , ואף בכמה רשתות . כמו כן , הידע שלנו על תפקוד המוח אינו שלם . לכן , במהלך הקריאה יש לזכור כי התמונה המוצגת היא תמונה פשוטה של מציאות מורכבת בהרבה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה