3.1.3 היכולת הלשונית ממוקמת בהמיספרה השמאלית

היכן נמצאים אזורי השפה במוח ? מתברר , כי אצל מרבית האנשים ( יותר מ % , ( 90 אזורי השפה החשובים נמצאים בהמיספרה השמאלית . עם זאת , ראוי לציין כי בקרב כ % 40 % 20- מהשמאליים ( אטרים ) , אזורי השפה החשובים נמצאים דווקא בהמיספרה הימנית . כיצד אנו יודעים שאזורי השפה נמצאים בצד שמאל ? נדון כעת בשלושה סוגי עדויות לכך . א . אפאזיה העדות הבסיסית ביותר לקשר בין היכולת הלשונית לבין ההמיספרה השמאלית מגיעה ממקרים של אפאזיה ( ראו פירוט בסעיף . ( 3 . 1 . 4 . 1 מכיוון שפגיעה בצד שמאל של המוח גורמת לפגיעה ביכולת הדיבור וההבנה , סביר להניח כי יכולות אלו מקושרות להמיספרה השמאלית . 1 הפגיעה לא תמיד משותפת לתאומים זהים , אך זה יותר נפוץ שתאומים זהים חולקים אותה מאשר תאומים שאינם זהים , מה שמעיד על אופייה הגנטי של התופעה . יחד עם זאת , כדאי לציין שהאבחון של SLI הוא התנהגותי , ולכן יכול להיות שאח אחד יאובחן כבעל לקות , והשני לא , גם אם המטען הגנטי שלהם זהה לחלוטין , כי התנהגותם הלשונית שונה מסיבות כלשהן . 2 בהקשר זה יש האומרים כי הפסוק הידוע " אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני , תדבק לשוני לחכי " ( תהילים קל " ז...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה