רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 2

Schatz , Carole D . ( 1954 ) . The role of context in the perception of stops . Language . 30 , 56-47 , Tsushima , Teruaki , Osamu Takizawa , Midori Sasaki , Satoshi Siraki , Kanae Nishi Morio Kohno , Paula Menyuk , and Catherine Best ( 1994 ) . Discrimination of English / l-r / and / y-w / by Japanese infants at 12-6 months : Language specific developmental changes in speech perception abilities . Paper presented at International Conference . on Spoken Language Processing , 4 . Yokohama , Japan Valian , Virginia ( 1986 ) . Syntactic categories in the speech of young children . . Developmental Psychology 22 , 579-562 ברמן , רות , וישראל שגיא ( . ( 1981 על דרכי תצורת המילים וחידושן בגיל צעיר . בלשנות עברית חופש " ית , . 31-62 , 18 ברמן , רות ( . ( 1997 מבוא לפרקים העוסקים ברכישת לשון . בתוך : יוסף שימרון ( עורך ) , מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל : רכישת לשון , קריאה וכתיבה ( עמ ' , ( 25-35 ירושלים : הוצאת מאגנס . ברמן , רות ( . ( 1997 עיון ומחקר ברכישת העברית כשפת אם : ראשית רכישת ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה