2.6 סיכום

בפרק זה הצגנו בקצרה כמה מן המאפיינים הבולטים של תהליך רכישת שפה בראי הבלשנות התאורטית . בקורס זה לא נרחיב יותר בנושא רכישתה והתפתחותה של שפה . אולם בפרקי הקורס הבאים ( בעיקר פרקים 11-12 , 4-6 ) נתייחס לתופעות וסוגיות ברכישת שפה הרלוונטיות לרכיבים של הידע הלשוני . תרגיל לסיכום פרק 2 . 1 מהן שלוש הגישות האפשריות להסבר תהליך רכישת השפה המוצגות בפרק ? ציינו את שמותיהן והסבירו אותן בקצרה . . 2 בחנו את שני צמדי המשפטים הבאים : ( . i ( 1 ראיתי פיל אפור . . ii ראיתי חיה אפורה . ( . i ( 2 ראיתי פיל קטן . . ii ראיתי חיה קטנה . א . האם הקשר הסמנטי שבין i ו ii בזוג הראשון ( 1 ) זהה לקשר הסמנטי שבין i ו ii בזוג השני ( (? 2 הסבירו . ב . על רקע תשובתכם לסעיף א , כיצד זוגות המשפטים ( 2 ) - ( 1 ) מדגימים את מורכבותו של תהליך רכישת השפה ?  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה