2.4.3 מגבלה על נושא פוסט־פועלי בעברית

עברית היא שפה שבה הנושא בדרך כלל קודם לפועל ( 14 א ) , ( 15 א ) . אך לפעמים , תלוי בסוג הפועל , הנושא יכול להופיע אחרי הפועל . לתופעה זו קוראים " נושא פוסט פועלי " . בדוגמאות שלנו ' נשבר ' מייצג קבוצת פעלים שמאפשרים זאת , ו ' נבח ' מייצג קבוצת פעלים שלא מאפשרים זאת , כפי שמודגם ב ( 14 ב ) ו ( 15 ב ) . ( 14 ) א . הכוס נשברה נושא – פועל ב . נשברה הכוס פועל – נושא ( 15 ) א . הכלב נבח נושא – פועל ב . * נבח הכלב * פועל – נושא העלילה ( כמו תמיד ) מסתבכת – אם משנים קצת את המשפטים הנ " ל , המגבלה שמודגמת ב ( 15 ב ) נעלמת . כלומר שני הפעלים , ' נשבר ' ו ' נבח ' מאפשרים את שני הסדרים , כמו ב ( 16 ) ו ( : ( 17 ( 16 ) א . אתמול הכוס נשברה . נושא – פועל ב . אתמול נשברה הכוס . פועל – נושא ( 17 ) א . אתמול הכלב נבח . נושא – פועל ב . אתמול נבח הכלב . פועל – נושא עצם התופעה , כלומר אי דקדוקיותו של ( 15 ב ) , מצביעה בבירור על כך שלא מדובר באיזשהו אילוץ לוגי או אילוץ קוגניטיבי אחר , שכן הן מבחינה לוגית והן מהיבט קוגניטיבי רחב יותר , אם ( 16 ) ו ( 17 ) תקינים , כך גם צריכים להיות ( 14 ) ו ( . ( 15 ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה