2.3.5 טעויות שילדים עושים

כפי שהזכרנו קודם לכן , תהליך רכישת השפה מתאפיין במיעוט יחסי של טעויות . עובדה זו בפני עצמה היא מאפיין מעניין , אך אולי חשוב יותר לבחון את סוג " הטעויות " שילדים עושים ואת אלה שאינם עושים . נבחן קודם את הטעויות שילדים כן עושים בכמה מרכיבי הדקדוק . טעויות בתחום הצלילים הלשוניים : הפקות מוקדמות של מילים כוללות הרבה השמטות שיטתיות . כך למשל , במילים חד הברתיות ( כמו ' כף ' , ' קח ' , ' דג ' ) מושמט הצליל האחרון ( אך לא הראשון ) ( והמילים מבוטאות כך : . ( dag da במילים עם יותר מהברה אחת יש השמטה של הברות באופן לא שרירותי : הברות מוטעמות והברות סופיות נשמרות , בעוד שהברות לא מוטעמות , בעיקר אם הן לא סופיות , מושמטות . לדוגמה , במילים דו הברתיות בעלות טעם סופי ( מלרע ) , ( ' כדור ' , או ' תינוק ' ) , מושמטת ההברה הראשונה ( והמילים מבוטאות כך : , ( tinok no , kadur du ואילו במילים דו הברתיות בעלות טעם מלעילי ( טעם הנופל על הברה לפני אחרונה , כמו במילים ' ילד ' , ' ספר ' ) , יש הרבה פחות השמטות . במילים תלת הברתיות עם טעם מלעילי ( למשל , ' רכבת ' , ' שמנת ' ) בדרך כלל מושמטת ההברה הראשונה , הלא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה