2.2.5 משמעות בהקשר (פרגמטיקה)

בסעיף הקודם עמדנו על כך שבהינתן שהילד רכש ידע סמנטי בסיסי , הרי שהוא שולט במרכיב הקומפוזיציונליות , הקובע כי משמעותו של משפט נקבעת רק על סמך משמעות חלקיו והאופן שבו הם מצטרפים זה לזה . אולם קומפוזיציונליות היא רק אחד ממרכיביו הבסיסיים של הידע הסמנטי , המאפשרת לפרש את המשפט ' אני רוצה לרקוד ' כמשפט שבו הדובר מביע את רצונו לעסוק בפעילות מסוימת – ריקוד . לעומת זאת , מהי משמעותו של אותו משפט כאשר הוא נאמר בתוך הקשר כמו זה הנתון ב ( (? 7 ( 7 ) א . אתה רוצה ללכת לסרט ? ב . אני רוצה לרקוד . דובר א יבין , כי בין השאר , ב משיב : ' לא , אני לא רוצה ללכת לסרט ' . כיצד דובר א " תרגם " את המשפט ' אני רוצה לרקוד ' למשפט ' לא , אני לא רוצה ללכת לסרט ? ' ודאי שהוא לא עשה זאת רק באמצעות חוקי הסמנטיקה הקומפוזיציונלית , היוצרת את משמעות המשפט על סמך משמעות חלקיו והמבנה שהם יוצרים . כדי לעשות את ה " תרגום " הזה , כלומר , להבין את ההשתמעות הזו , דובר א צריך היה להניח כי ב משתף איתו פעולה , כלומר מתייחס לשאלתו , וכי למרות שתשובתו נראית לא עניינית , יש לנסות לראותה ככזו . אם נניח שתשובתו של ב רלוונטית לשאלת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה