2.2.3 מערכת המשפטים (תחביר)

על מנת לדעת להרכיב צירופים ממילים לכדי משפט בשפה נתונה , יש לרכוש מאפיינים תחביריים רבים . נציין כאן שני היבטים בסיסיים שאותם צריך לדעת כדי לשלוט במערכת המשפטים . מהו סדר המילים האפשרי בשפה – למשל , האם המושא קודם לפועל , כמו ביפנית , או מופיע אחריו , כמו בעברית ( (; 1 והאם מותר להשמיט את הנושא , כמו בעברית , או שמא הגייתו חובה , כמו באנגלית ( . ( 2 ( 1 ) סדר מילים יפנית עברית dan kara sefer ga-Dan o-hon yonda קרא ספר דן ספר קרא דן ' דן קרא ספר ' ( 2 ) השמטת רכיבים אנגלית עברית ani karati sefer I read a book karati sefer * Read a book גם כאן הדברים אינם פשוטים , שכן בהקשרים מסוימים סדרי המילים המאפיינים את השפה יכולים להשתנות ( ' את הספר הזה דן קרא ' ) , והשמטת נושא היא תופעה מוגבלת , גם בשפה כמו עברית שכעיקרון מאפשרת זאת . לדוגמה , ' קראתי ספר ' , אבל * ' קוראת ספר ' . 1 " עכו כוסתה טל צפת אף היא כוסתה טל " .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה