2.2.2 הלקסיקון המנטאלי

לרכישת הלקסיקון המנטאלי של שפת היעד , כלומר אוצר המילים שלה , יש לפחות שני היבטים – כל אחד בעל קשיים משלו . מילים הן זוגות ייחודיים ( אידיוסינקראטיים ) של צליל ומשמעות . כלומר , על מנת להתחיל לשייך משמעות למילים , צריך תחילה לבודד אותן מהבחינה הצלילית . משימה זו אינה פשוטה כלל וכלל , שכן בדיבור המילים אינן מופרדות זו מזו , כמו שנהוג להפריד אותם בכתב , למשל , על ידי רווחים . בדיבור רציף , שהוא הקלט אותו שומעים ילדים , אין הפסקות בין מילה למילה . הדבר משול למצב שבו נמצאים כששומעים שפה זרה – האם אנו יודעים היכן נגמרת מילה אחת ומתחילה השנייה ? בוודאי שלא . המחשה נוספת למצב עניינים זה היא כתיבה רציפה . נסו לגלות מה כתוב בדוגמה למטה . הטקסט בעברית , אך כדי לעשות את ההמחשה אמינה יותר הוא מופיע בכתיב הפונטי , שכן הכתיב העברי יכול לספק רמזים שלא מופיעים בדיבור ( כמו אותיות סופיות ) : akokustatalcfatafhikustatal 1 גם הענקת משמעות למילים היא משימה קשה למדי . אם נתמקד רק במילים שמציינות אובייקטים מוחשיים ( ' שולחן ' , ' כלב ' , ' חתול ' ) , אזי סביר להניח שהמשמעות שלהן נקבעת בתהליך המכונה " מיפוי ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה