2.1 גישות שונות לחקר רכישת השפה

השאלה הבסיסית ביותר שתהליך רכישת השפה מעורר היא : באיזה אופן אנו רוכשים את שפת אמנו ? או : מהם הגורמים המרכזיים הממלאים תפקיד בתהליך רכישת השפה ? אפשר להעלות על הדעת שלושה כיווני תשובה אפשריים , המשקפים את הגישות השונות להתפתחות הלשונית . א . חיקוי אחת התשובות היא ברוח הביהביוריזם מייסודו של ב ' פ ' סקינר ( ראו פרק . ( 1 לפי גישה זו ילדים רוכשים את שפת האם באמצעות חיקוי של הנתונים הלשוניים אליהם הם חשופים . הסבר כזה לתהליך רכישת השפה מעניק לקלט הלשוני אצל הילדים תפקיד מרכזי , כלומר רואה את הקלט הלשוני כמה שמנחה את תהליך רכישת השפה . ב . ידע כללי מולד תשובה אפשרית אחרת גורסת כי לילדים יש ידע כללי מולד , העומד בבסיס ההתפתחות האינטלקטואלית שלנו , כלומר בבסיס היכולת לפתור בעיות , לחשוב באופן לוגי וכו ' . בעזרת הידע הזה הילדים מעבדים את הנתונים הלשוניים להם הם חשופים , ויוצרים את הדקדוק של שפת היעד . תשובה זו היא ברוח הקונסטרוקטיביזם ( Constructivism ) מייסודו של ז ' אן פיאז ' ה ( , Jean Piaget , 1980-1896 פסיכולוג שוויצרי שהשפיע רבות על הפסיכולוגיה ההתפתחותית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית ) . ע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה