הקדמה

תהליך רכישת שפת אם , שבו הילד הופך לדובר ילידי של שפת אמו , הוא תהליך מורכב , הכולל היבטים לשוניים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים . בקורס זה נתמקד בהיבטים הלשוניים של התהליך ונדון בשאלה מה מנחה את תהליך רכישת השפה , תוך כדי בדיקת מאפייני התהליך ובחינת היכולות הלשוניות של הפעוטות בשלביו השונים . כל שפה אנושית היא מערכת דקדוקית מורכבת . נשאלת השאלה כיצד מצליח כל תינוק לרכוש את השפה ( או השפות ) אליה הוא נחשף , כבר בשנות חייו הראשונות . בפרק 1 הובאו מאפיינים מסוימים של תהליך רכישת השפה כחיזוק להנחות היסוד של הבלשנות התאורטית . הדיון שנעשה בהקשר זה לא הסביר כיצד התהליך מתרחש או מה מנחה אותו . בסוגיה זו מתמקד הפרק הנוכחי .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה