1.5 ענפי הבלשנות הבינתחומיים

בקורס זה אנו מתמקדים בעיקרי הניתוח הבלשני כפי שהוא בא לידי ביטוי ברכיבי הידע הלשוני – המילים ( מורפולוגיה ) , המשפטים ( תחביר ) , המשמעות ( סמנטיקה ופרגמטיקה ) והצלילים הלשוניים ( פונטיקה ופונולוגיה ) . אולם הישגי התאוריה הבלשנית , כלומר ההבנה של הכללים על פיהם בנויה ופועלת שפה טבעית , התבררו כמאוד רלוונטיים בתחומי יישום ומחקר רבים : מדעי הקוגניציה , חקר המוח , מדעי המחשב , הפרעות בתקשורת , לקויות למידה ועוד . כתוצאה מכך , התפתחו ענפי בלשנות בינתחומיים המשלבים את התאוריה הבלשנית עם התחומים השונים . נערוך כעת סקירה קצרה של כמה מן הענפים הללו , אשר את חלקם נזכיר גם בהמשך הקורס . בלשנות היסטורית ( Historical linguistics ) בלשנות היסטורית עוסקת בהתפתחות של שפות לאורך שנים , תוך שימת דגש בידע הלשוני , כלומר האופן שבו הידע הלשוני של דוברי שפה מסוימת משתנה במהלך הדורות . כפי שהוזכר בתחילת הפרק ( ראו , ( 1 . 1 . 1 מחקר היסטורי הוא אחד מתחומי המחקר של הבלשנות המסורתית . לעתים המחקרים ההיסטוריים במסגרת הבלשנות המסורתית ובמסגרת הבלשנות התאורטית יכולים להיראות חופפים , שכן הם יכולים לעסוק באותן הש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה