1.4.4 משמעות

תחום הסמנטיקה עוסק במשמעות מבני השפה : משמעות המילים הבודדות , והדרך שבה משמעות המילים מצטרפת ליצירת משמעות משפטים . לדוגמה , בהינתן משפט ( , ( 32 סמנטיקאים ינסו להגדיר מהו סוג המשמעות של שמות העצם כמו ' חתול ' ו ' כלב ' , מהו סוג המשמעות של פעלים כמו ' רדף ' ואף את תרומתם למשמעות של המיידע ' ה ' ושל מילת היחס ' אחרי ' . כמו כן , על התאוריה הסמנטית להסביר איך משמעותו של המשפט נגזרת ממשמעות מילותיו . לדוגמה , מדוע ב ( 32 ) אנו מבינים כי הכלב הוא הרודף והחתול – הנרדף , ולא להפך . ( 32 ) הכלב רדף אחרי החתול . הנחת היסוד של הסמנטיקה הפורמלית היא הקומפוזיציונליות : משמעותו של משפט נקבעת רק על סמך משמעות חלקיו והאופן שבו הם מצטרפים זה לזה . נסתכל שוב על משפט ( , ( 32 החוזר ב ( 33 א ) , ונוסיף לו עוד שני משפטים , ( 33 ב-ג ) . ( 33 ) א . הכלב רדף אחרי החתול . ב . הכלב רדף אחרי הארנבת . ג . החתול רדף אחרי הכלב . משפטים ( 33 א ) ו ( 33 ב ) נבדלים במילה אחת , והשינוי במשמעות המשפט נובע , באופן צפוי , מהבדל זה . משפטים ( 33 א ) ו ( 33 ג ) כוללים את אותה קבוצת מילים , ונבדלים בסדר המילים בלבד ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה