1.4 רכיבי הידע הלשוני

ידע לשוני מאפשר לאדם להעניק משמעות לסימנים לשוניים ולהביע את עצמו באמצעותם . הסימנים הלשוניים הללו יכולים להיות צלילי השפה , סימני הכתב או שפת הסימנים ( המשמשת לקויי שמיעה ) . כפי שהוצג לעיל , הידע הלשוני המקודד במוח האדם הוא מערכת המכונה דקדוק מנטאלי ( או בקיצור דקדוק ) . הדקדוק כולל את כל מה שהאדם יודע על שפת ( או שפות ) האם שלו . מטרתו של המחקר הבלשני היא להגדיר באופן מדויק ככל האפשר את רכיבי הידע הזה , כלומר את רכיבי הדקדוק של שפה טבעית . בסעיף זה נציג בקצרה את רכיבי הידע הלשוני , אשר יילמדו ביסודיות בחלקי הקורס הבאים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה